Jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka w deklaracji PIT?

Podatnicy, którzy wychowują małoletnie dzieci (zarówno własne, jak i przysposobione), mają obowiązek ich dochody doliczyć do dochodów własnych, rozliczanych w rocznym zeznaniu podatkowym, jeśli mają oni prawo do pobierania pożytków z przychodów dzieci. W poniższym artykule przedstawiamy więcej informacji na ten temat.

Kto może dokonać rozliczenia?

Prawo do wykonania rozliczenia z dochodami dzieci – czy to poprzez komputerowy program PIT, czy drogą tradycyjną, posiadają jedynie ci rodzice, którzy mają prawo do dysponowania dochodami dzieci. Nie będą nimi osoby pozbawione władzy rodzicielskiej przez sąd oraz rodzice pozbawieni możliwości zarządzania nad majątkiem dziecka (np. w sytuacji, kiedy sąd opiekuńczy powierza zarząd nad majątkiem dziecka kuratorowi). Natomiast obowiązku doliczenia dochodów małoletniego nie mają rodziny zastępcze oraz prawni opiekunowie (np. dziadkowie albo krewni), zobowiązani wyrokiem sądu do wychowywania dzieci np. w sytuacji śmierci rodziców. W takim przypadku więc, kiedy dziecko uzyskało dochód, konieczne jest złożenie odrębnego PIT-u.biznesmen-podpisywania-dokumentow-ksiegowych_1262-2235

Co dolicza się do dochodu?                              

Do dochodów rodziców dolicza się takie dochody dziecka, jak m.in. dochód z renty, kapitał pieniężny, najem (jeżeli rodzicom przysługuje prawo do poboru pożytków z owego tytułu), praw majątkowych (np. wynagrodzenie zmarłego rodzica, wypłacone jako zaległe przez jego zakład pracy czy firmę) itp. Do dochodów nie doliczy się natomiast dochodów z pracy dzieci (np. na podstawie umowy o dzieło, praktyk uczniowskich), ze stypendiów, dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości małoletniego, a także z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku.

Jak się rozliczyć?

Dochody nieletnich dzieci, które podlegają opodatkowaniu w rozliczeniu PIT rodziców, należy wykazać w załączniku PIT/M. Poza tym rodzice wypełniają inne, konieczne formularze PIT, np. PIT-38 w przypadku, gdy dziecko uzyskuje przychody z odsetek od środków na zagranicznych rachunkach bankowych. Natomiast w niektórych sytuacjach nie trzeba składać załącznika, np. gdy nieletni uzyskuje dochody z najmu, wówczas każdy rodzic wypełnia PIT 28 w imieniu swoim, a nie dziecka, wykazując w formularzu po połowie przychodów małoletniego.