Jak rozliczyć podatek od spadku w rocznej deklaracji PIT?

Otrzymałeś spadek, ale nie wiesz, czy musisz zapłacić od niego podatek? W niektórych przypadkach jest to obowiązkowe. Czy spadek należy wykazać w deklaracji podatkowej? W poniższym artykule odpowiadamy na powyższe pytania i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości dotyczące tematu spadku i jego rozliczenia w zeznaniu PIT.

Rozlicz PIT wraz z otrzymanym spadkiem

Przyjęcie spadku lub darowizny wiąże się zazwyczaj z obowiązkiem podatkowym. Jednakże na preferencje w zakresie jego uiszczania liczyć mogą najbliżsi członkowie rodziny osoby zostawiającej spadek. Do grona tego należą: małżonek, zstępni (wnuki, dzieci itp.), wstępni (dziadkowie, rodzice etc.), rodzeństwo, pasierbowie, macocha i ojczym. Osoby te zwolnione są z obowiązku płacenia podatku, jeśli spełniają kilka warunków.

Co zrobić, by nie zapłacić podatku?

Jednym z warunków, które muszą spełnić wspomniane osoby, aby nie musieć płacić podatku od darowizn, jest złożenie u właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego druku SD-Z2, czyli formularza „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych”. Muszą to zrobić w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (czyli od daty otwarcia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem albo też od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu, które stwierdza nabycie spadku).kobieta-z-karty-kredytowej-i-laptopa_1218-499

Grupy podatkowe

Obowiązek wpisania otrzymanego spadku do wypełnianego formularza zależy od przynależności do danych grup podatkowych obejmujących najbliższą rodzinę zmarłego. Istnieją trzy takowe grupy oraz kwoty, w zależności od jakich trzeba lub nie wpisać dany spadek w wypełnianą deklarację, np. PIT 28 online lub składaną drogą tradycyjną.

Grupa pierwsza obejmuje najbliższą rodzinę – małżonka, dzieci, wnuków, dziadków, teściów, zięciów itp. i dotyczy konieczności zgłoszenia wyłącznie tych darowizn i spadków, których wartość przekracza kwotę 9.637 zł. Do drugiej grupy należą dzieci naszego rodzeństwa oraz rodzeństwo rodziców (czyli ciotki i wujowie). Kwotą graniczną jest w owej grupie wysokość 7.276 zł. Trzecia grupa (4.902 zł) natomiast obejmuje pozostałe, inne niż należące do I i II grupy osoby, które otrzymały spadek po zmarłym. Zwykle zalicza się do nich osoby spoza rodziny, obdarowane majątkiem zapisanym w testamencie.