Jakie limity obowiązują w przypadku ulgi rehabilitacyjnej

System podatkowy przewiduje możliwość odliczenia stosownych ulg. Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym należy spełnić ściśle określone warunki, by móc skorzystać z danego przywileju. Poza popularną ulgą prorodzinną oraz internetową, wiele osób korzysta także z ulgi rehabilitacyjnej.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom niepełnosprawnym, a także ich opiekunom. Ma na celu przede wszystkim obniżenie podatku tytułem kosztów poniesionych na rehabilitację. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości muszą przedstawić dokumenty, które potwierdzą poniesione wydatki . Prawo podatkowe uwzględnia dwa rodzaje odliczeń. Pierwszy typ to tzw. odliczenia limitowane kosztowo. W tym wypadku obowiązują nas konkretne kwoty, których nie możemy przekroczyć, rozliczając nasze koszty. Natomiast odliczenia nielimitowana, jak nazwa wskazuje, nie są ograniczone wartością ulgi. Po prostu odliczamy tyle, ile wydaliśmy.
Wydatki ograniczone kwotowo mają z kolei tę zaletę, że nie musimy ich udowadniać dodatkowymi dokumentami czy fakturami. Należą do nich:

opłacanie przewodników osób niewidomych lub niepełnosprawnych ruchowo;
utrzymanie przez osoby niewidome lub niedowidzące oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego;
wydatki poniesione na eksploatację samochodu, który stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub podatnika, który ma na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną.
Górna granica limitu kosztów to w każdym z powyższych przypadków kwota 2 280 zł. Aby ułatwić sobie rozliczenie można pobrać program do rozliczenia pit 2018. Wówczas możemy być pewni, że prawidłowo wypełnimy niezbędny załącznik. Chociaż w przypadku odliczeń limitowanych nie musimy przestawiać dowodów na poniesione koszty, na wypadek kontroli skarbowej niezbędne będzie okazanie certyfikat potwierdzający status psa asystującego, danych osoby, która pełniła funkcję przewodnika, jak również dokumenty potwierdzające odbycie zabiegów rehabilitacyjnych, na które konieczny był dojazd samochodem.