Kiedy otrzymasz zwrot podatku od Urzędu Skarbowego?

Podatnicy, którzy mogą liczyć na zwrot podatku, ustawowo powinni otrzymać go w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia rocznej deklaracji PIT. Niektórzy jednak dostaną go znacznie szybciej, bo w ciągu trzydziestu dni. Od czego to zależy? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Kiedy US dokona zwrotu?

Czas, w którym Urząd Skarbowy dokona zwrotu pieniędzy na rzecz podatnika, liczony jest od dnia złożenia przez niego deklaracji podatkowej, bez względu na to, czy została ona wysłana poprzez program PIT 2018 online, czy też złożona osobiście w placówce skarbowej. Prawo stanowi, że podatnik powinien otrzymać zwrot pieniędzy w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku PIT, bowiem tyle czasu ma Urząd Skarbowy na rozliczenie każdego podatnika (a więc również na dokonanie zwrotu). Co ważne, zwroty realizowane są wedle kolejności spływania PIT-ów. Im więc wcześniej zeznanie zostało złożone, tym szybciej nadpłata zostanie zwrócona.

Szybszy zwrot podatku

Na jeszcze szybsze rozliczenie deklaracji i zwrot nadpłaty mogą liczyć rodziny wielodzietne, które złożyły swoją deklarację internetowo poprzez program PIT 2018. Z prędkiego rozpatrzenia zeznania podatkowego skorzystają również osoby, które wykazały w deklaracji PIT ulgę prorodzinną z tytułu wychowywania przynajmniej trojga dzieci, a także podatnicy z Kartą Dużej Rodziny (powinny one wykazać ten fakt w swoim formularzu podatkowym). Wspomniane osoby mają możliwość otrzymania nadpłaty już nawet po trzydziestu dniach od przesłania PIT-u. Mają taki przywilej, jednakże należy pamiętać, że to nie jest obowiązek Urzędu Skarbowego – oficjalnie fiskus ma bowiem czas na dokonanie zwrotu do trzech miesięcy.dokumenty-i-okulary_19-136155

Odsetki obowiązkowe

A co się stanie w sytuacji, kiedy skarbówka nie dokona zwrotu – czy to przelewem bankowym, czy też pocztowym na adres zamieszkania podatnika, w ciągu wspomnianych trzech miesięcy? Otóż fiskus będzie musiał wypłacić podatnikowi wspomnianą kwotę uzupełnioną o odsetki za zwłokę, które wynoszą osiem procent w skali roku, czyli są równe wysokości stopy obowiązującej dla podatkowych zaległości.