Kiedy powinniśmy rozliczyć PIT 28?

PIT 28 online to jeden z wielu formularzy, jakie oferuje podatnikowi najnowsze oprogramowanie do rozliczania podatku dochodowego Program PIT. Rozlicz PIT w tej postaci, jeśli tylko Twoja sytuacja podatkowa mieści się w zakresie przychodów możliwych do ujęcia w deklaracji PIT 28.

 

PIT 28 to popularna deklaracja podatku dochodowego przeznaczona do rozliczeń przychodów wywodzących się z działalności gospodarczej pozarolniczej oraz szeregu umów w rodzaju: podnajmu, dzierżawy najmu, dzierżawy. Użycie tego formularza podatkowego wiąże się z obciążeniem podatkowym w formie zryczałtowanej wartości od przychodów.

Niewątpliwie najbardziej wygodnym sposobem rozliczenia PIT 28 będzie skorzystanie z formuły elektronicznych deklaracji podatkowych — dlatego zachęcamy: rozlicz PIT 2017 online (więcej na stronie pitax.pl/pit-online). Z rozliczeniem w tej postaci wiąże się szereg zalet, tj. znaczne skrócenie czasu pracy nad zeznaniem podatkowym oraz wyeliminowanie niebezpieczeństwa błędów w rachunkach. Rozlicz PIT online tak jak miliony podatników w Polsce.

Możliwość skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w praktycznych terminach bezpośrednio zależy od wyboru, którego uprawniony podatnik dokonuje. Należy zgłosić chęć przystąpienia do tej formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia roku, w których chcielibyśmy rozliczać się ryczałtowo. Istnieje, jednakże ewentualność, że rozpoczęliśmy działalność gospodarczą już w trakcie trwającego roku podatkowego. W takiej sytuacji wciąż możemy przystąpić do opodatkowania w formie ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów. Należy tylko przedstawić odpowiednie zgłoszenie do dnia faktycznego rozpoczęcia działalności oraz przed wykazaniem pierwszych przychodów. Jeśli jednak korzystaliśmy już z opodatkowania ryczałtowego od ewidencjonowanych dochodów w latach ubiegłych, nasze obowiązki w tym zakresie ulegają znacznemu uproszczeniu — rozlicz PIT przez Internet bez żadnego zgłoszenia. Nie musimy podejmować żadnych działań, gdyż automatycznie kontynuujemy płacenie podatku PIT na tych samych zasadach w roku bieżącym. Przed faktycznym przystąpieniem do opodatkowania w formie ryczałtu warto jednak zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na jego temat, gdyż wiąże się to z zaakceptowaniem szeregu znaczących ograniczeń.

Rozliczenie PIT 28 w nowoczesnej aplikacji podatkowej nie powinno przedstawiać większy trudności dla nawet niedoświadczonego podatnika, jeśli jest on odpowiednio do tego przygotowany.