Prawno-faktyczne podstawy do rozliczenia PIT 28 online

PIT 28 to deklaracja dostępna w tegorocznym program PIT jako forma możliwego rozliczenia podatku dochodowego pod postacią zryczałtowanej wartości naliczanej od przychodów wywodzących się z działalności pozarolniczej gospodarczej lub wynikających z zawarcia umowy o charakterze najmu, podnajmu, dzierżawy itp. Rozlicz PIT w bieżącym sezonie podatkowym przy użyciu tego formularza, jeżeli twoje tegoroczne przychody zawierają się w przynajmniej jednej z tych klas źródeł przychodów.

Deklaracja PIT 28 jak wiele innych ze względu na specyficzną strukturę jest w perfekcyjnej pozycji do rozliczenia za pomocą elektronicznych narzędzi podatkowych pod postacią programu PIT, dlatego rozlicz PIT 2017 online, jeśli tylko twoje źródła przychodów skłaniają Cię ku wyborowi PIT 28 jako właściwemu wzorowi zeznania podatkowego dla Twej sytuacji fiskalnej. Jak powszechnie wiadomo cyfrowa deklaracja zapewnia błyskawiczne rozliczenie podatku dochodowego przy minimalnym zagrożeniu ewentualnością zaistnienia błędu, czy też pomyłki w deklaracji. Rozlicz PIT online lub w innym sformułowaniu rozlicz PIT przez Internet, by w pełni skorzystać z przewag, jakie zapewnia technologia informatyczna w zastosowana do obszaru rocznego raportowania fiskalnego. Miliony polskich podatników już zdążyły przekonać się o jego zaletach, a niemała liczba wśród nich zastosowała formułę rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Aby jednak być uprawnionym do podjęcia rozliczenia pod postacią PIT 28 online, musimy uprzednio dokonać wyboru tej formy opodatkowania dla naszych aktywności ekonomicznych. Oznacza to w praktyce zgłoszenie chęci przystąpienia do tego podatku do dwudziestego stycznia roku mającego być podstawą rozliczenia podatkowego. Jeśli znajdujemy się w sytuacji, gdy działalność gospodarcza została formalnie rozpoczęta w przeciągu trwającego już roku fiskalnego, wciąż mamy prawo do skorzystania z zalet opodatkowania ryczałtowego. Wymagać to będzie jedynie od nas zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia jej faktycznego rozpoczęcia i przed wykazaniem jakichkolwiek przychodów. Inną niejako automatyczną możliwość zakwalifikowania się do rozliczenia ryczałtem stanowi kontynuacja tej formy opodatkowania — jeżeli w roku ubiegłym nasze przychody opodatkowane były ryczałtowe i nie zgłosiliśmy chęci rezygnacji z rozliczenia przy użyciu PIT 28, automatycznie kontynuujemy opłacanie podatku na tych samych zasadach. Na koniec warto wspomnieć, iż ryczałtowa forma opodatkowania niesie z sobą szereg ograniczeń, o których należy zawsze pamiętać.