Program do rozliczania PIT i zmiany w procedurach rozliczenia podatkowego za rok 2017 – wzrost kwoty wolnej od PIT

Wobec zapowiadanych w zeszłym roku zmian w systemie podatkowym naszego kraju faktyczne zmiany, jakie wprowadzono do bieżącego rozliczenia, są raczej skromne. Najbardziej interesująca z nich dla większości podatników dotyczy kwoty zwolnionej od opodatkowania, na jaką możemy liczyć w czasie najbliższego sezonu rozliczeń.

 

Bez wątpienia podwyższenie kwoty wolnej od podatku (a co się z tym wiąże podwyższenie kwoty obniżającej podatek) to znakomita informacja dla większości podatników w Rzeczypospolitej Polskiej. Wszak zawsze z radością witamy dodatkowe oszczędności a szczególnie tam, gdzie się ich nie spodziewaliśmy. Podniesienie kwoty zmniejszającej opodatkowanie do maksymalnej wartości 1188 PLN przynosi w konsekwencji właśnie tego rodzaju oszczędność. Oczywiście (i to jest istota wprowadzonych zmian) jej faktyczna wartość w ramach konkretnego rozliczenia w program PIT zależeć będzie wysokości wyliczonej przez podatnika podstawy opodatkowania, jednak możemy przypuszczać, że w mniejszym bądź większym stopniu przełoży się to na bardziej znaczący zwrot nadpłaconego podatku. I wszystko to bez najmniejszych zmian w wysokości zaliczek podatkowych. Niestety w przypadku podatników o zdecydowanie wyższych dochodach może to oznaczać konieczność dopłacania podatku (jeśli pobrane zaliczki okazały się niewystarczające w obliczu omawianej nowelizacji przepisów).
Uruchamiając program PIT 2017 ( polecamy produkt firmy PITax.pl – zobacz https://www.youtube.com/watch?v=k0N9-ZmVwt8) należy wszakże pamiętać, że kwoty: zmniejszająca opodatkowanie oraz wolna od podatku mają zastosowanie tylko i wyłącznie w odniesieniu do podatników płacących PIT przy użyciu zasad ogólnych przepisów podatkowych, czyli, innymi słowy, z zastosowaniem skali podatkowej ( z tego powodu osoby kwalifikujące się do drugiego stopnia skali podatkowej będą zmuszone do jedynie ograniczonego zmniejszenia podatku, a co za tym idzie do ewentualnej dopłaty podatkowej). Nie istnieje obecnie możliwość skorzystania z zalet wyższej wolnej kwoty dla ryczałtowców, osób korzystających z opodatkowania liniowego lub innych partykularnych form opodatkowania PIT. Przy rozliczeniu w PIT 2017 program należy także pamiętać, iż w celu obliczenia wolnej kwoty sumuje się wszystkie przychody (osiągnięte na zasadach ogólnych) – kwotę wolną stosuje się więc do dochodu, czyli po odliczeniu poniesionych kosztów oraz stosowanych do dochodu odliczeń podatkowych. Więcej na temat najnowszego programu do PIT 2017 na https://www.pitax.pl/program-pit/.