Rozlicz PIT 2017 online – zmiany w wysokości wolnej od opodatkowania części dochodu

Ostatnie nowelizacje przepisów prawa podatkowego w Polsce przyniosły ze sobą szereg nie tak rewolucyjnych, jak można się było tego spodziewać po ubiegłorocznych zapowiedziach, zmian – jednak co najmniej kilka z nich zasługuje na uwagę. Prawdopodobnie najważniejszą jest wzrost wysokości kwoty wolnej od obciążeń fiskalnych w stosunku do lat poprzednich. Jest to istotna zmiana, która będzie miała wyraźny wpływ na zasobność portfeli większości podatników w naszym kraju. Rozlicz PIT online, korzystając z możliwości wyższego zwrotu podatkowego.

 

Najkorzystniejsza dla szerokich rzesz podatników w RP zmiana przepisów fiskalnych określana jest zazwyczaj za pomocą pojęcia kwoty zwolnionej z podatku PIT. Jednak tak naprawdę kwota ta jest jedynie ostateczną konsekwencją zastosowania innej wartości nazywanej kwotą zmniejszającą podatek. Właśnie ta ostatnia uległa podwyższeniu na potrzeby najbliższego (a prawdopodobnie także przyszłych) rozliczenia PIT. Obecnie kwota, która zmniejsza należne fiskusowi obciążenie podatkowe, wynosi w swej maksymalnej wartości 1188 zł a w zależności od wysokości ustalonej przez podatnika podstawy opodatkowania, może spaść w rzeczywistym rozliczeniu nawet do zera. Rozlicz PIT przez Internet, korzystając w pełnym zakresie ze zmniejszenia podatku (1188 zł), jeśli Twoje dochody nie przekroczyły w roku 2017 sumy 6600 zł (tyle właśnie wynosi aktualnie najwyższa dostępna podatnikowi kwota wolna od opodatkowania). Jeżeli zanotowałeś wyższe dochody, rozlicz PIT z zastosowaniem degresywnej wartości kwoty zmniejszającej podatek zależnej od wysokości Twoich zarobków. Profesjonalny program PIT w rodzaju PITax.pl Łatwe podatki zapewni wszelkie niezbędne narzędzia do automatycznego określenia przysługującej Ci kwoty wolnej.

Oczywiście z mechanizmu tego mogą skorzystać zaledwie ci podatnicy, którzy rozliczają się za pośrednictwem skali podatkowej – tak więc dla przykładu PIT 28 czy też PIT 28 online, które to deklaracje służą raportowaniu podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie dają możliwości skorzystania z dobrodziejstw dochodu zwolnionego od PIT.

Z uwagi na fakt, że wspomniana zmiana przepisów nie pociągnęła za sobą zmian w wysokości zaliczek PIT, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dla większości podatników rozliczających się w ramach zasad ogólnych opodatkowania, a w szczególności tych, którzy nie przekroczyli pierwszego progu podatkowego – najbliższe rozliczenie przyniesie większe zwroty podatku.