Rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

W ramach nowych zasad rozliczania VAT przy sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem rozszerzony został zakres towarów do których taki mechanizmem rozliczenia ma zastosowanie. Odpowiednie przepisy zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605)

W ramach mechanizmu odwróconego obciążenia (ang. reverse charge mechanism) zobowiązany do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu (czyli dostawy towarów lub świadczenie usług) jest nabywca (czyli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów lub świadczona jest usługa) – zamiast sprzedawcy (który dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługę), jak ma to miejsce zgodnie z zasadami ogólnymi.

Od 1 lipca 2015 r. ten szczególny sposób rozliczenia podatku należnego ma zastosowanie do transakcji, których przedmiotem są (poza towarami wymienionymi wcześniej w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, tj. towarów z kategorii stali, miedzi oraz odpadów, surowców wtórnych oraz złomu) również – sklasyfikowane zgodnie z  Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług – takie towary jak:

a. towary z kategorii stali – arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0),

b. towary z kategorii złota:

– złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku – wyłącznie o próbie 325 tysięcznych lub większej (PKWiU ex 24.41.20.0),

– złoto inwestycyjne (złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe, jak również złote monety posiadające próbę co najmniej 900 tysięcznych, wybite po roku 1800, które są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia oraz są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie) – w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania takiej transakcji,

– złoto o próbie 325 lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.50.0),

– części biżuterii i części innych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej (niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym też pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU ex 32.12.13.0),

c. telefony komórkowe, również smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0),

d. komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy – również takie, które występują pod innymi nazwami handlowymi np. palmtopy, netbooki, minibooki, chromebooki, ultrabooki itp. (PKWiU ex 26.20.11.0),

e. konsole do gier wideo (które stosowane są z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) oraz inne pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem (również przenośne) – z wyłączeniem jednak części i akcesoriów do tych urządzeń, takich jak np. kasety z grami, sterowniki gier, kierownice (PKWiU ex 26.40.60.0),

f. nieobrobione plastycznie metale nieżelazne  – aluminium (PKWiU 24.42.11.0), – ołów (PKWiU 24.43.11.0), – cynk (PKWiU 24.43.12.0), – cyna (PKWiU 24.43.13.0),- nikiel  (PKWiU 24.45.11.0).

Podstawa prawna: załącznik nr 11 do ustawy o VAT (pozycje 21a, 22a – 22g, 27a oraz 28a – 28d)