Zrobiłeś błąd w deklaracji PIT? Sprawdź, jakie konsekwencje ci grożą

Podatnicy, którzy popełnili błędy w swej deklaracji podatkowej, mogą spodziewać się konsekwencji, a nawet kar od Urzędu Skarbowego. W poniższym artykule wyjaśniamy, co grozi podatnikowi, który pomylił się, rozliczając PIT.

Błędy w PIT-ach

Do najczęstszych błędów popełnianych przez podatników, należą pomyłki we wpisanych danych osobowych (szczególnie numerach NIP i Pesel), nieprawidłowe wyliczenia podatku czy przesłanie deklaracji do niewłaściwego Urzędu Skarbowego. Równie często podatnicy zapominają o podpisaniu deklaracji, kiedy składają ją drogą tradycyjną. Nierzadkim błędem jest również przekroczenie terminu, do którego należy złożyć deklarację podatkową.

Jak uniknąć błędów? Rozlicz PIT 2016 online

Błędów tych łatwo uniknąć – wskazana jest skrupulatność i skupienie podczas wypełniania PIT-u, jak również najlepiej dwukrotne sprawdzenie go przed złożeniem. Wielu z wymienionych wyżej błędów uniknąć można, wypełniając i wysyłając zeznanie podatkowe przez internet. Odpowiedni program komputerowy sprawdzi, czy wypełniliśmy wszystkie niezbędne rubryki a nierzadko również sam obliczy i uzupełni kwoty, które powinniśmy wpisać w konkretne pola. Warto też pamiętać, że wysyłając PIT online, nie trzeba dołączać podpisu elektronicznego.czlowiek-dochody-analizowanie-nacisniecie-przycisku_1262-2290

Popełniłeś błąd – co ci grozi?

Jeśli już jednak popełniliśmy błędy w rozliczeniu, musimy liczyć się z konsekwencjami. Zazwyczaj Urząd Skarbowy nie nałoży na nas kary, tylko zarządzi konieczność wypełnienia korekty PIT-u. Może się jednak zdarzyć, że tę karę otrzymamy. Wysokość kary zależy od kwoty niezapłaconego podatku. Jeśli kwota ta wyniesie do ok. 8 tys. zł (czyli pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę), będzie to wykroczenie, a karę wymierzy fiskus. Jeżeli natomiast kwota ta będzie wyższa niż 8 tys. zł, to w tym przypadku mamy już do czynienia z przestępstwem karno-skarbowym i za wymierzenie kary grzywny odpowiadał będzie sąd. Rzecz jasna konsekwencji tych, jeśli już złożyliśmy PIT z błędami, można uniknąć. Jak to zrobić? Wystarczy jak najszybciej (jeszcze przed upływem terminu złożenia PIT-ów) wypełnić i złożyć korektę deklaracji podatkowej, w której wyrazimy tzw. czynny żal. Oczywiście należy zapłacić również (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) obowiązkowy podatek.