Zwrot podatku z Niemiec

Polscy rezydenci  pracujący poza granicami kraju w wielu przypadkach mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego tam podatku. Zwrot nadpłaty podatku z zagranicy (zwrot podatku z Anglii, zwrot podatku z Niemiec, zwrot podatku z Holandii itd.) przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała w na terenie danego kraju, a pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na podatek dochodowy w zawyżonej kwocie.

Wymagane dokumenty

W celu rozliczenia pit z przychodów uzyskanych w Niemczech niezbędne są takie dokumenty jak:

  • niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, która jest podstawa do rozliczenia podatku,
  • zaświadczenie podatkowe Besondere Lohnsteuerbescheinigung, ktore powinno zawierać datę zakończenia pracy.

Oba w/w dokumenty zaświadczają całkowite zarobki uzyskane w trakcie roku podatkowego i są odpowiednie do składania zeznania podatkowego. Różnica polega na tym, że Lohnsteuerbescheinigung zawiera tylko zarobki uzyskane u jednego pracodawcy i jeżeli w ciągu roku istniało kilka stosunków pracy, to powinny istnieć osobne zaświadczenie z każdego z nich. Na Lohnsteuerkarte, mogą natomiast być dopisywane zarobki uzyskane w kolejnych firmach.

Ze względu wprowadzenie w Niemczech systemu elektronicznego karty podatkowe od kilku lat wychodzą z użycia, elektroniczne przekazywanie danych o zarobkach do urzędu skarbowego i brak karty podatkowej to obecnie już raczej reguła niż wyjątek.

Wymagana jest też kopia paszportu lub dowodu osobistego.

Zaświadczenie Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge – jest to comiesięczne rozliczenie zarobku, które nie jest wystarczające do rocznego rozliczenia podatkowego. Może być jednak przydatne do ustalenia zwrotu podatku, gdyż zawiera kwotę zarobków od początku zatrudnienia.

Poza tym mogą być przydatne inne dokumenty, takie dokumenty jak zaświadczenie o stanie rodzinnym, kopie zameldowania z miejsca pobytu w Niemczech oraz inne zależnie od indywidualnej sytuacji pracownika i ulg podatkowych, o które się występuje. Dokumentowanie ulg ma znaczenie szczególnie w przypadku wyższych zarobków.

Terminy i sposób zwrotu podatku

Na portalu podatkowym można znaleźć bliższe informacje na temat zwrotu podatku z Niemiec. O zwrot nadpłaty podatku z Niemiec można ubiegać się za okres do czterech lat wstecz.

Trzeba złożyć zeznanie podatkowe we właściwym Urzędzie Skarbowym w Niemczech i uzyskać tzw. Einkommensteuerbescheid, czyli decyzję o wymiarze podatku dochodowego. Decyzja wydawana jest przez niemiecki urząd skarbowy na wniosek pracownika (podatnika). Podana jest w niej wysokość należnego podatku dochodowego  oraz kwota przysługującego zwrotu. Pieniądze przekazywane są przez urząd skarbowy na konto bankowe pracownika (podatnika). Może to być konto w dowolnym banku w Niemczech lub w Polsce.
Czas oczekiwania licząc od chwili wysłania zeznania podatkowego do dnia otrzymania pieniędzy na konto zależy przede wszystkim od urzędu finansowego, gdyż praktycznie nie istnieje ustawowy termin, w którym urząd musi wydać decyzję. Z reguły trzeba czekać 4-6 miesięcy. Istnieje jednak kilka urzędów, w których te terminy się wydłużają, są to np. Oranienburg i Cottbus.